Γιατί ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΑΒΕΛΑ?

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

μελέτησε και βελτίωσε την τελευταία ΔΕΚΑΕΤΙΑ ένα σύστημα στοχευμένης παραγωγής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων δια των οποίων μπορεί να επιτευχθούν φαινόμενα βιοσυντονισμού και μέσω αυτών εξισορρόπησης πολλών λειτουργιών του ανθρώπου και των ζώων.

Η εν λόγω εξισορρόπηση αν διατηρηθεί επί κατάλληλα χρονικά διαστήματα είναι σε θέση να βελτιώσει την συνολική κατάσταση του οργανισμού, να ενισχύσει την υγεία του και την αίσθηση ευεξίας, όπως επίσης να βοηθήσει τον οργανισμό να αντιμετωπίσει καλύτερα και ταχύτερα διάφορα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει.Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε εκ μέρους της ερευνητικής μας ομάδας διεξήχθη σε τρία επίπεδα μεθόδων και επιστημονικών πρωτοκόλλων και συγκεκριμένα :

1ον) Σε επίπεδο μελέτης των δράσεων των πεδίων επί καρκινικών και φυσιολογικών κυττάρων.

2ον) Σε επίπεδο πειραματοζώων πασχόντων από καρκίνο.

3ον) Σε επίπεδο ανθρώπων πασχόντων από καρκίνο, σκλήρυνση κατά πλάκας, αυτοάνοσα νοσήματα (π.χ ρευματοειδή αρθρίτιδα) και νευρομυικές αναπηρίες κατόπιν ατυχημάτων.Και στα τρία επίπεδα μελέτης τα αποτελέσματα της δράσης των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υπήρξαν αξιόλογα και ενθαρρυντικά αφΆ ενός τόσο για την εμβάθυνση και την επέκταση του πειραματισμού σε βασικό και κλινικό επίπεδο, αφΆ ετέρου δε για την εφαρμογή των γνώσεων που προέκυψαν στο επίπεδο συμπληρωματικών και υποστηρικτικών θεραπειών των ανωτέρω νόσων του ανθρώπου και των ζώων.Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε μερικά αξιόλογα δεδομένα που προέκυψαν από καρκινοπαθείς, πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας και νευρολογικούς ανάπηρους :

1ονα κάθετη μείωσή τους, πράγμα που αντικατοπτρίστηκε στην μείωση της λήψης των οπιούχων αναλγητικών και εν γένει των αναλγητικών που κατανάλισκαν οι ασθενείς για την αντιμετώπιση των πόνων που η νόσος τους προκαλούσε. Επίσης η αίσθηση ευεξίας των ασθενών βελτιώθηκε και σε μερικές περιπτώσεις πάρα πολύ με αποτέλεσμα να έχουν πολύ καλή ποιότητα ζωής. Σε μια ομάδα ασθενών οι οποίοι έλαβαν μαζί με την ηλεκτρομαγνητική αγωγή και αντιοξειδωτικά σημειώθηκε μια μεγάλη βελτίωση της κυτταροτοξικής λειτουργίας των φυσικών φονικών λεμφοκυττάρων τους με στόχους τα καρκινικά κύτταρα. Η αύξηση αυτής της ανοσολογικής λειτουργίας είναι πολύ σημαντική για την θετική πορεία της νεοπλασματικής νόσου και χρήζει μεγαλύτερης προσοχής και ερευνητικής εμβάθυνσης.) Οι καρκινοπαθείς τελικού σταδίου παρουσίασαν αξιόλογες βελτιώσεις των συμπτωμάτων της νόσου των και σε μερικές περιπτώσεις σημείωσαν σμίκρυνση των πρωτοπαθών όγκων όπως επίσης και μείωση των μεταστάσεων. Αρχικά υπήρξε μια ήπια αύξηση των πόνων και κατόπιν μι

Εν κατακλείδι μπορούμε να πούμε ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία έδρασαν θετικά σε όλες τις περιπτώσεις των καρκινοπαθών που υποβλήθηκαν σε αυτά και επαύξησαν το προσδόκιμο της επιβίωσής τους.

http://www.bcl-spe.com/index.php?opt...d=47&Itemid=71