Sanhuandao (三环刀)
Sanhuanjiandao (三环尖刀)
Sangeji (三戈戟)
Sangongchuangnu (三弓床弩)
Sangucha (三股叉)
Sanjianerandao (三尖二刃刀)
Sanjianliangrendao (三尖两刃刀)
Sanjiebian (三节鞭)
Sanjiegun (三节棍)
Sanliujietiangangdian (卅六节天罡鞭)
Sanshengqiang (三胜枪)
Santoucha (三头叉)
Santousheweiqiang (伞头蛇尾枪)
Sanweiduanbiaoqiang (三尾短标枪)
Sanxiacha (三仙叉)
Sanxingbiao (三星镖)
Sanxingci (三星刺)
Sanxingzhen (三星针)
Sanyaqiang (三眼枪)
Sanzhijian (三指剑)
Sengxie (僧鞋)
Shangfangjian (尚方剑)
Shangxiaguai (上下拐)
Shanhedai (山河带)
Shaolinpileizan (少林霹雷錾)
Shaolinbabaobiyunsan (少林八宝避云伞)
Shaolinbanfu (少林板斧)
Shaolinbaojing (少林宝镜)
Shaolinchenxiangguai (少林沉香拐)
Shaolindatiemao (少林大铁锚)
Shaolinditounu (少林低头弩)
Shaolindugucha (少林独股叉)
Shaolindunpaizantong (少林盾牌赞同)
Shaolinfenshuishuangzan (少林分水双錾)
Shaolinge (少林戈)
Shaolinheshoushuangyue (少林护手双钺)
Shaolinjinchai (少林金钗)
Shaolinjingou (少林金钩)
Shaolingouyubian (少林钩鱼鞭)
Shaolingunlongzhang (少林滚龙掌)
Shaolinliangyinbiao (少林亮银镖)
Shaolinlingyunzhang (少林灵云杖)
Shaolinlongtouzhang (少林龙头杖)
Shaolinnaogouqiang (少林挠钩枪)
Shaolinqiankunshuangzhang (少林乾坤双杖)
Shaolinqiankunwuguiquan (少林乾坤乌龟圈)
Shaolinriyueqiankun (少林日月乾坤)
Shaolinruyiquan (少林如意圈)
Shaolinsheweiji (少林蛇尾戟)
Shaolinshu (少林殳)
Shaolinshuangji (少林双戟)
Shaolinshuangjian (少林双锏)
Shaolinshuangjue (少林双橛)
Shaolintieban (少林铁板)
Shaolintongzigun (少林童子棍)
Shaolinwuhanglun (少林五行轮)
Shaolinzhanglian (少林长镰)
Shaolinzhangshuo (少林长槊)
Shaolinzhuantangguai (少林转堂拐)
Shaolinzhuihunchan (少林追魂铲)
Shaozibang (稍子棒)
Shaozigun (梢子棍)
Sheji (蛇戟)
Shejian (蛇剑)
Shelianqiang (蛇镰枪)
Shemao (蛇矛)
Shengbiao (繩鏢)
Shengsuo (绳索)
Sheqiang (蛇枪)
Shexingbian (蛇形鞭)
Shexingjian (蛇形剑)
Shexingruanbian (蛇形软鞭)
Shexingyue (蛇形钺)
Shige (石戈)
Shilianqiang (十字镰枪)
Shisanjiemaiguxianglingbian (十三节麦骨响铃鞭)
Shisanjieshegubian (十三节蛇骨鞭)
Shitoudunpai (狮头盾牌)
Shiziguai (十字拐)
Shizilianqiang (十字镰枪)
Shouci (手刺)
Shoudao (手刀)
Shoulian (手镰)
Shoushaozi (手梢子)
Shu (殳)
Shuaishoujian (摔手箭)
Shuangbanfu (双板斧)
Shuangbian (双鞭)
Shuangbo (双钹)
Shuangbo (双钵)
Shuangchui (双锤)
Shuangdao (双刀)
Shuangduanguai (双短拐)
Shuangfeiwo (双飞挝)
Shuangfeizhua (双飞爪)
Shuangfengriyuezhuihundao (双凤日月追魂刀)
Shuangfu (双斧)
Shuanggou (双鈎)
Shuanggouqiang (双鈎枪)
Shuanggun (双棍)
Shuangjian (双劍)
Shuangliangou (双镰钩)
Shuanglun (双轮)
Shuianglunci (双轮刺)
Shuangmaji (双马戟)
Shuangnaozhao (双挠爪)
Shuangquan (双圈)
Shuangshoudai (双手带)
Shuangshoujian (双手劍)
Shuangshoulian (双手镰)
Shuangshouyue (双手钺)
Shuangtiechi (双铁尺)
Shuangtoubiao (双头镖)
Shuangtougoulianqiang (双头钩镰枪)
Shuangtougun (双头棍)
Shuangtoupanguanbi (双头判官笔)
Shuangtouqiang (双头枪)
Shuangtoushemao (双头蛇矛)
Shuangtoushuangqiang (双头双枪)
Shuangxiabian (双侠鞭)
Shuangyingshua (双迎刷)
Shuangyue (双钺)
Shuangyuepengdengzhuangyuanbi (双月捧镫状元笔)
Shuo (槊)
Sijietang (四节棒)
Siliansirenbiao (四尖四刃镖)
Simenjiuzhijian (四门九指剑)
Simenzhang (四门张)
Sipingcha (四平叉)
Sirenbiao (四刃镖)
Sunbinguai (孙膑拐)
Sunbinshuangguai (孙膑双拐)
Suleiguai (苏勒拐)
Suoqiang (梭枪)
Taijibang (太极棒)
Taijidaqiang (太极大枪)
Taijijian (太極劍)
Taijidao (太极刀)
Taijitu (太极图)
Taijizhagan (太极扎杆)
Tainingbiqiang (太宁笔枪)
Taishibian (太师鞭)
Taiyiriyueqiankunquan (太乙日月乾坤圈)
Tang (镋)
Taoyue (套钺)
Tengpai (藤牌)
Tiangangmiansou (天罡拦面叟)
Tiangangpishuishan (天罡劈水扇)
Tianhefengweichan (天荷凤尾镡)
Tianlianchan (天莲铲)
Tiebian (铁鞭)
Tiechi (铁齿)
Tiechi (铁尺)
Tiedagong (铁弹弓)
Tiedi (铁笛)
Tiehama (铁蛤蟆)
Tieganlan (铁橄榄)
Tiegao (铁镐)
Tiegouqiang (铁构枪)
Tiejili (铁蒺藜)
Tiekuaizi (铁筷子)
Tieleng (铁棱)
Tielianhua (铁莲花)
Tielianjiabang (铁链夹棒)
Tiepipa (铁琵琶)
Tieqiang (铁枪)
Tiequanwo (铁拳窝)
Tieruyi (铁如意)
Tiesaozhou (铁扫帚)
Tieshan (铁扇)
Tieshuzi (铁梳子)
Tiesuanpan (铁算盘)
Tiexiao (铁箫)
Tieyuanyang (铁鸳鸯)
Tieyin (铁印)
Tongge (铜戈)
Tongtoutieshenwawashuo (铜头铁身娃娃槊)
Tongzibian (筒子鞭)
Toujiaqiang (透甲枪)
Tieshan (铁扇)
Woguachui (卧瓜锤)
Woguatongchui (卧瓜铜锤)
Wuaoquan (乌鳌圈)
Wuchijiuhuandao (五齿九环刀)
Wuchitang (五齿镋)
Wudangshuangmuchui (武当双木槌)
Wudangtaijijinshan (武当太极金扇)
Wudangxuanwubang (武当玄武棒)
Wudangziranshuangchan (武当自然双铲)
Wugongci (蜈蚣刺)
Wugonggou (蜈蚣钩)
Wugugangcha (五股钢叉)
Wuguiquan (乌龟圈)
Wuhezhang (五合掌)
Wuloudu (呜喽嘟)
Wuxingguduochui (五星骨朵锤)
Xiajiadanjiandao (侠家单剑刀)
Xiangba (响钯)
Xiangbidao (象鼻刀)
Xiangbidadao (象鼻大刀)
Xianqiang (线枪)
Xiedizi (血滴子)
Xingzhejingubang (行者金箍棒)
Xuneijian (袖内箭)
Xiuquan (袖圈)
Xiujian (袖箭)
Xiyubian (西域鞭)
Xuangfengbiao (旋风镖)
Xuanhuafu (宣花斧)
Xuanxingchui (悬星锤)
Xuehabiao (雪花镖)
Yangjiaoshuangjue (羊角双橛)
Yanlian (雁镰)
Yanlingdao (雁翎刀)
Yanlingqiang (雁翎枪)
Yanweitang (雁尾镋)
Yanzibiao (燕子镖)
Yanzidao (燕子刀)
Yanzitang (燕子镋)
Yaodao (腰刀)
Yaxiangqiang (鸦项枪)
Yaziguai (鸭子拐)
Yingbian (硬鞭)
Yingzhao (鹰爪)
Yinsilujiaobang (银丝鹿角棒)
Yinyangbian (阴阳扁)
Yinyangzhong (阴阳钟)
Yizuboxingjian (彝族波形剑)
Yizuduantichadao (彝族短体插刀)
Yizuliuxing (彝族流星)
Youqiu (游球)
Youweifeita (有尾飞铊)
Yuanyangbiao (鸳鸯镖)
Yuanyangshoukui (鸳鸯手盔)
Yuanyuedao (偃月刀)
Yuanyangguai (鸳鸯拐)
Yucangjian (鱼藏剑)
Yuchigongbian (尉迟恭鞭)
Yue (钺)
Yuehuji (月葫戟)
Yuejian (越剑)
Yueshangyue (月上钺)
Yueyachan (月牙铲)
Yueyaci (月牙刺)
Yueyadao (月牙刀)
Yueyafu (月牙斧)
Yuge (玉戈)
Yulindao (鱼鳞刀)
Yuntoudao (云头刀)
Yutoudao (鱼头刀)
Yuwangshuo (禹王槊)
Yuweifu (鱼尾斧)
Yuweishuanggou (鱼尾双鈎)
Zangzubaiga (藏族白嘎)
Zaorenbiao (枣仁镖)
Zaoyangshuo (枣阳槊)
Zhangchan (长铲)
Zhangkefu (长柯斧)
Zhangpai (长牌)
Zhangshuo (掌槊)
Zhangxinlei (掌心雷)
Zhanguoshu (战国殳)
Zhanmadao (斩马刀)
Zhua (爪)
Zhuangyuanshuangbi (状元双笔)
Zhuangzuchidao (壮族齿刀)
Zhuaqiang (抓枪)
Zhuazibang (抓子棒)
Zhujieshuangbian (竹节双鞭)
Zhuibiao (锥镖)
Zhuiqiang (锥枪)
Zhulipai (竹立牌)
Zhutiaobiao (竹条镖)
Zimudao (子母刀)
Ziwuding (子午钉)
Ziwuyuanyangyue (子午鸳鸯钺)
Ziwuyue (子午钺)