Όπως φαίνεται από την κινησιολογία πρόκειται για μαθητές του Kwon Jae-Hwa.Επί της ουσίας είναι Chang Hon tkd.Ακολουθεί τα tul του ITF κλπ χωρίς τις αλλαγές που έγιναν τη δεκαετία του '80.

https://www.youtube.com/watch?v=DLBHyLa3kFU

https://www.youtube.com/watch?v=5tFx_ACVRzg

https://www.youtube.com/watch?v=FJLY6usSfIs

https://www.youtube.com/watch?v=JPiJ2vG4390