Η εμπειρία ενός βελονιστή στις ΗΠΑ που δουλεύει στα Επίγοντα (ER - emergency room) νοσοκομείου!

https://www.integrativepractitioner....acupuncturist/