Πολύ ωραίο κείμενο!

http://budobum.blogspot.cz/2015/03/budo-isnt-life.html