Χιντεχάρου Ονούμα
Όνομα
Χιντεχάρου
Επίθετο
Ονούμα
Βιογραφικό
Ο Χιντεχάρου Ονούμα ήταν ο 15ης γενεάς επικεφαλής της Σχολής Τοξοβολίας και Κιούντο, Χέκι-ρίου Σέκα Χα και είχε τον βαθμό του κιούντο χάνσι, 9ο νταν. Γεννήθηκε στο Τόκιο το 1910 από μια οικογένεια η οποία έχαιρε ιδιαίτερου κύρους στην τοξοβολία και ο ρόλος του στη διάδοση του Κιούντο στη Δύση υπήρξε καθοριστικός. Πεποίθησή του ήταν ότι το Κιούντο δεν ανήκε μόνον στους Ιάπωνες αλλά σε όλον τον κόσμο, και ως το 1990 που πέθανε, ταξίδευε συχνά στο εξωτερικό για να δείξει και να διδάξει την τέχνη του.
f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%