Χιρόσι Οζάουα
Όνομα
Χιρόσι
Επίθετο
Οζάουα
Βιογραφικό
Ο Χιρόσι Οζάουα είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Επιστημών του Τόκυο και έχει βαθμό Κέντο Κιόσι 7 νταν. Γεννήθηκε στην Περιφέρεια της Σαϊτάμα το 1950 και κατάγεται από μια σημαντική για το Κέντο οικογένεια, η οποία συνέβαλε στο να συμπεριληφθεί η τέχνη στο εκπαιδευτικό σύστημα ως βασικό μάθημα. Ο καθηγητής Οζάουα ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό για επιδείξεις και σεμινάρια Κέντο και επίσης γράφει βιβλία σχετικά με τον κώδικα ηθικής των σαμουράι.
f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%