Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΛΚΙΜΑΧΟΝ, το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.alkimachon.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Διεκπεραίωση παραγγελιών - Πολιτική τιμών

Κατά τη λήψη της παραγγελίας από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΚΙΜΑΧΟΝ, η αποστολή των προϊόντων γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, εκτός εάν υπάρχει πρόβλημα στη διαθεσιμότητα του είδους και αυτό έχει γνωστοποιηθεί εξαρχής στον πελάτη που πραγματοποιεί την παραγγελία, εκτάκτων περιπτώσεων, οι λόγοι ανώτερης βίας. Παραγγελίες με πληρωμή επί αντικαταβολή γίνονται αποδεκτές μόνο εντός του Ελλαδικού χώρου, ενώ για παραγγελίες με πληρωμή μέσω κατάθεσης σε τράπεζα, πιστωτικής κάρτας ή Paypal γίνονται δεκτές από όλον τον κόσμο, με αντίστοιχη χρέωση των ταχυδρομικών εξόδων, όπως αυτά καθορίζονται από τις αντίστοιχες εταιρείες. Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ο αναλογούν Φ.Π.Α.). Το ηλεκτρονικό κατάστημα των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΛΚΙΜΑΧΟΝ διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.

Επιβεβαίωση της παραγγελίας

Κάθε παραγγελία ακολουθεί πάντοτε e-mail ή/και τηλεφώνου για την επιβεβαίωσή της.

Ακύρωση παραγγελίας

Ακύρωση παραγγελίας γίνεται δεκτή μόνο για όσο διάστημα δεν έχει ακόμα εκτελεστεί και δεν έχει παραδοθεί το είδος (δηλαδή δεν έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής), είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), είτε τηλεφωνικά. Έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για την πορεία της παραγγελίας σας, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail).

Διαθεσιμότητα προϊόντων

Η εταιρία επιφυλάσσεται να ενημερώσει τους πελάτες σε περίπτωση μεταγενέστερης μη διαθεσιμότητας παραγγελθέντος είδους, για τον πιθανό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον πελάτη, χωρεί ανάκληση της παραγγελίας η οποία γίνεται αζημίως για τον πελάτη. Η τυχόν λοιπή παραγγελία εκτελείται κανονικά.

Παραλαβή παραγγελίας

Η παραλαβή γίνεται από τον αναφερόμενο στην παραγγελία ως παραλήπτη με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Τρόπος παράδοσης παραγγελίας

Η παραγγελία του πελάτη αποστέλλεται στη διεύθυνση που ο ίδιος έχει υποδείξει στις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΚΙΜΑΧΟΝ κατά την παραγγελία του, με τα ΕΛΤΑ ή την εταιρεία κούριερ με την οποία συνεργάζονται οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΚΙΜΑΧΟΝ, εφόσον φυσικά αυτό είναι εφικτό βάσει του δικτύου της εταιρείας, κατόπιν επιλογής του πελάτη κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Η αποστολή της παραγγελίας υπόκειται σε σχετικά έξοδα, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην φόρμα εξόδων παραγγελίας.

Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο.

Οι σύνδεσμοι σε αυτόν τον χώρο, θα σας αφήσουν να αφήσετε την ιστοσελίδα των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΛΚΙΜΑΧΟΝ. Οι συσχετιζόμενες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΛΚΙΜΑΧΟΝ και οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΚΙΜΑΧΟΝ δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΚΙΜΑΧΟΝ δεν ευθύνονται για τις εκπομπές του δικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΚΙΜΑΧΟΝ σας παρέχουν αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΚΙΜΑΧΟΝ της ιστοσελίδας.

Τρόποι Πληρωμής

Μέσω Χρεωστικής - Πιστωτικής κάρτας

Παρέχεται δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας VISA, MASTERCARD, όλων των τραπεζών. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας.

PAYPAL

Πατώντας “Ολοκλήρωση”, μεταβαίνετε στη σελίδα του PayPal, όπου θα πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία του PayPal λογαριασμού σας.

Αντικαταβολή

Επι αντικαταβολή στο ταχυδρομείο ή στην εταιρεία κούριερ για τις παραδόσεις εντός Ελλάδος.

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%